Na czym polega psychologiczna terapia indywidualna?

Istnieje kilka form pomocy psychologicznej, których wspólnym mianownikiem jest przeprowadzenie właściwej konsultacji diagnozującej, składającej się zarówno z pytań, jak i testów. Mamy zatem psychoterapię indywidualną, grupową, interwencję kryzysową, czy też promocję zdrowia. Dziś zajmiemy się psychologiczną terapią indywidualną. Na czym ona polega i dla kogo będzie największą pomocą?

 

Psychologiczna terapia indywidualna — dlaczego warto z niej skorzystać?

Wizyty u psychologa, psychoterapie czy też korzystanie z pomocy lekarza psychiatry na szczęście przestają być tematem tabu, powodem do wstydu. Z roku na rok wzrasta liczba miejsc, w których można uzyskać pomoc psychologiczną. Niestety podobnie jak w innego rodzaju usługach, tak i tu bywają one różnej jakości i skuteczności. Psychologiczna terapia indywidualna jest jedynie jedną z form pomocy. Jej celem jest wsparcie pacjenta w jego zmaganiu z codziennym funkcjonowaniu zarówno w przestrzeni osobistej, jak i społecznej. Dobrze ułożony plan psychoterapii będzie wspierał w osobistym rozwoju, ucząc człowieka przede wszystkim akceptacji jego potrzeb i obaw, wraz z nauką właściwego zachowania.

 

Jak dobrać formę terapii do potrzeb pacjenta?

Psychoterapia może przypierać różne formy, z czego podział główny obejmuje pomoc indywidualną oraz grupową. Jedną z podstawowych form leczenia jest rozmowa. To ona pozwala zmierzyć się pacjentom z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami, czy też emocjami.  Rozmowa terapeutyczna powinna zmierzać do poznania przyczyny problemu, zaobserwowania schematów, które powodują występowanie schematów, zakłócających codzienne czynności pacjenta, jego pracę a bywa, że również podstawowe czynności dnia codziennego. Jest to spotkanie, w którym uczestniczą jedynie psycholog i pacjent, celem maksymalnego skupienia uwagi na potrzebach pacjenta. Dzięki tej formie radzenia sobie z problemami pacjent uczy się jak przeciwdziałać nieprzyjemnym objawom w codziennym życiu, metod relaksacji i motywacji do działania w chwili ataku choroby.