Terapia małżeńska

Terapia małżeńska jest swoistego rodzaju, wzajemną pracą dwójki partnerów nad ich relacją w towarzystwie psychoterapeuty. Daje to możliwość dialogu na neutralnym gruncie a dzięki temu stosunkowo chłodnego przyjrzenia się kryzysowi, który przechodzi para dając jej możliwość wyrażenia własnych granic, potrzeb, emocji oraz odkrywania jak i zaznaczenia tego co wspólne a co odrębne. Celem tej misji jest naprawienie komunikacji pomiędzy parą w codziennych sprawach, co zwiera w sobie wspólne spędzanie czasu, wychowywanie dzieci, sprawy finansowe, domowy budżet, podział ról oraz obowiązków a także Wasza intymność i seks. Przygaszone konflikty czy wpływy wzorców z rodzinnego domu mogą rozpalić się palącym płomieniem gdy tylko pojawi się iskra w postaci niepożądanych, nierozumianych zachowań partnerów. To nieświadome gry w których biorą udział partnerzy, gdzie “piłka jest jedna a bramki są dwie”. To wszystko tworzy specyficzny klimat przez który bardzo ciężko jest o otwarte, szczere wyrażanie osobistych uczuć oraz uczuć nie mówiąc już o zrozumieniu partnera.

 

ludzie na lotnisku

 

Podczas psychoterapii para dostaje możliwość zbadania tych rejonów w otoczeniu atmosfery szacunku oraz wzajemnego słuchania. Praca w relacji z terapeutą owocuje możliwością odkrycia a następnie nazwania własnego funkcjonowania, będącego pierwszym etapem rozpoczęcia właściwego procesu terapeutycznego. Warto zaznaczyć, że psychoterapeuta nie jest arbitrem pomiędzy dwoma stronami. W żadnym wypadku nie ocenia tego kto ma rację ani nie wyznacza jaką moralnością dany partner lub oboje powinni się kierować. To towarzysz Waszych poszukiwań, bieżąco moderujący Waszą komunikację, który udziela informacji zwrotnych mających na celu poszerzenie świadomości dotyczącej własnej metody komunikacji między Wami.