Psychoterapia

Psychoterapia w Katowicach jest formą leczenia psychologicznego, która wspiera osoby borykające się z problemami emocjonalnymi, zachowawczymi i psychicznymi. Pomoc jest świadczona z wykorzystaniem różnych technik, w zależności od tego, z czym mierzy się dana osoba, jaka jest skala problemu oraz indywidualne podejście pacjenta do psychoterapii czy cele, jakie zamierza w ten sposób osiągnąć. 

Psychoterapia może być stosowana w leczeniu różnych problemów emocjonalnych, w tym depresji, lęku, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń osobowości, uzależnień i traumatycznych przeżyć. W zależności od rodzaju problemu, terapeuta może stosować różne techniki. 

Warto jednak mieć na uwadze to, że psychoterapia to nie tylko rozwiazywanie problemów wymienionych wyżej, ale też wszechstronne wsparcie par, małżeństw w tym dotyczące rozwoju zawodowego i osobistego. Krótko mówiąc – doskonalenie wielu obszarów, dzięki czemu łatwiej jest funkcjonować w rodzinie, społeczeństwie i osiągać sukcesy w pracy. 

psychoterapia Katowice

Kiedy udać się na psychoterapię?

Błędem jest zwlekanie z decyzją o szukaniu pomocy – im szybciej udasz się do psychoterapeuty, tym większa szansa na to, że otrzymasz potrzebne wsparcie na czas. Dzięki temu poczujesz, że nie jesteś sam i zyskasz potrzebne, fachowe wsparcie.

Konsultacja, diagnoza, opracowanie i wdrożenie terapii – jej celem jest zmiana myśli i zachowań powodujących i pogłębiających problemy emocjonalne. Ważne jest zidentyfikowanie negatywnych nawyków, złych myśli i próby zmienienia ich na lepsze, bardziej pozytywne, a przynajmniej neutralne. Chłodna ocena sytuacji przyda się w każdym obszarze życia – może pomóc pacjentowi w lepszym radzeniu sobie z codziennymi problemami i zwiększyć poczucie kontroli nad swoim życiem.

Jak i w czym pomaga psychoterapeuta?

Psychoterapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć, jak doświadczenia z przeszłości wpłynęły na jego obecne problemy emocjonalne. W ten sposób uczy go, jak trafnie rozpoznawać swoje wewnętrzne konflikty i uczucia oraz lepiej rozumieć ich wpływ na życie osobiste, zawodowe. 

Psychoterapia w Gliwicach i Katowicach to często:

  • terapia rodzinna, która skupia się na badaniu i leczeniu problemów rodzinnych. Terapeuta pomaga rodzinie zrozumieć wzorce komunikacji i zachowań, poprawić umiejętności komunikacyjne,
  • terapia grupowa to leczenie problemów emocjonalnych poprzez interakcję z innymi ludźmi, konfrontacje doświadczeń oraz przeżyć, szansa na rozwijanie umiejętności społecznych i budowanie silniejszych relacji.

Podstawową formą psychoterapii jest terapia indywidualna, koncentrująca się na danym pacjencie i jego potrzebach.