Rozwój osobisty

Rozwój osobisty i zawodowy pozwala na niepopełnianie błędów przez pracowników oraz przedsiębiorców. Pozwala osiągnąć zawodowy spokój wewnętrzny, skupić się na docenianiu własnych osiągnięć i byciu asertywnym w wymagających takiej postawy sytuacjach. Jest jednym z powodów radzenia sobie ze stresem. Bezpośrednio przekłada się na komfort życia osobistego.

W gabinecie psychologicznym „Centrum Psychologiczne” można skorzystać z konsultacji z coachem – Danutą Dercz, którą otoczy pacjenta pomocą psychologiczną w obszarze zawodowym. Dzięki doświadczeniu w psychologii klinicznej terapeuta pracuje z pacjentem nad rozwojem osobistym w toku terapii indywidualnej. W konsekwencji, po zakończeniu terapii rozwój osobisty i zawodowy przełoży się na bycie świadomym swojego potencjału, zdolności i umiejętności, które będą kreować lepszą jakość życia pacjenta i jego bliskich.

Rozwój osobisty pozwala również na wprowadzenie w życia pacjenta równowagi pomiędzy spełnieniem w życiu zawodowym oraz prywatnym. Bez wsparcia coacha, czasami skupienie się na jednej płaszczyźnie może powodować braki w drugiej.

Rozwój osobisty i zawodowy – czy można to pogodzić?

Jeśli terapia skupiająca się na rozwoju osobistym i zawodowym jest prowadzona przez doświadczonego coacha w gabinecie psychologicznym, pozwoli na pogodzenie wprowadzanych zmian na każdym obszarze życia. Stanie się pracownikiem świadomym swojego potencjału spowoduje otwartość w życiu osobistym i społecznym.

Poradzenie sobie ze stresem zawodowym będzie pomocne w byciu opanowaną osobą w życiu prywatnym, ponieważ w toku psychoterapii zostaną przepracowane przyczyny problemu oraz poznana zostanie ich natura. Sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami będzie można przekładać zarówno na życie osobiste, jak i zawodowe.

 

ludzie-w-biurowcu