Depresja i nerwica

Leczenie depresji i nerwicy wymaga pomocy psychologicznej. Rozpoczyna je wywiad i postawienie diagnozy w gabinecie psychologicznym, a w toku psychoterapii razem z pacjentem wyjaśniana jest natura problemu. Pacjent poznaje także sposoby radzenia sobie z zaburzeniami i problemami.

Wśród przyczyn nerwicy wymienia się zaburzenia adaptacyjne, zespół stresu pourazowego czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Innym powodem mogą być sytuacje trudne w życiu pacjenta oraz kłopoty z radzeniem sobie ze stresem. Nerwica często jest efektem nierozpoznanych stanów lękowych.

Depresja może być osobną jednostką chorobową, może być spowodowana nieleczonymi zaburzeniami depresyjnymi lub epizodami depresyjnymi. W każdym przypadku ma dwa oblicza: płaczliwe i apatyczne lub skrywane i nie do rozpoznania dla osób z zewnątrz. Depresja wymaga leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Psycholog rozmawia z pacjentem o aspektach choroby i metodach radzenia sobie z nimi. W ten sposób można rozwiązać problemy, które wywołały chorobę oraz pozbyć się poczucie pustki, smutku i wewnętrznego bólu osoby chorej na depresję.

Leczenie stanów lękowych

Do zaburzeń lękowych zalicza się między innymi fobie społeczne, ataki paniki, nerwice natręctw czy zespół lęku uogólnionego. Skuteczną formę leczenia stanów lękowych wykazuje psychoterapia – w niektórych przypadkach pogłębiona o leczenie farmakologiczne. Pomaga w odzyskaniu spokoju wewnętrznego pacjenta.

Stany lękowe mogą być również powodem konfliktów w związku, dlatego często zalecane jest wspólne przejście terapii par. Wśród przyczyn wywołujących stany lękowe wymienić można między innymi: szybkie tempo życia, stawianie sobie zbyt wysokich oczekiwań, a także niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa. Konsultacja w gabinecie psychologicznym pozwoli na dokładne poznanie powodów wywołujących ten stan.

most nad rzeką